Công lý

khái niệm cho rằng các cá nhân phải được đối xử một cách công bằng và bình đẳng

Công lý là một khái niệm đúng đắn luân lý dựa trên nền tảng đạo đức, tính hợp lý, pháp luật, quy luật tự nhiên, tôn giáo, sự tương đối hay công bằng, cũng như việc quản lý của pháp luật, có tính đến quyền bất khả nhượng và bẩm sinh của tất cả mọi người và công dân, quyền của tất cả mọi người, cá nhân để bảo vệ bình đẳng trước pháp luật của các quyền dân sự của họ, mà không phân biệt đối xử dưa trên sắc tộc, giới tính, định hướng giới tính, nguồn gốc dân tộc, màu da, tôn giáo, tuổi tác, hoặc các đặc tính khác, và hơn nữa, coi như là bao gồm các luật công bằng xã hội.[2][3][4][5][6][7][8]

Nữ thần Công lý mô tả công lý bằng ba biểu tượng: một thanh kiếm tượng trưng cho sức mạnh cưỡng chế của tòa án, 2 tay cầm 2 quả cân thể hiện cho sự cân nhắc nặng nhẹ giữa 2 bên, và bịt mắt để thể hiện tính công bằng, không thiên vị.[1]

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ Luban, Law's Blindfold, 23
  2. ^ http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter13en.pdf
  3. ^ Konow, James. 2003. "Which Is the Fairest One of All? A Positive Analysis of Justice Theories." Journal of Economic Literature 41, no. 4: page 1188
  4. ^ “justice”. TheFreeDictionary.com. Truy cập 14 tháng 5 năm 2015.
  5. ^ “justice the process or result of using laws to fairly judge and punish crimes and criminals”. Truy cập 14 tháng 5 năm 2015.
  6. ^ “Tackling discrimination”. Truy cập 14 tháng 5 năm 2015.
  7. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2013.
  8. ^ “Equal Before the Law”. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 5 năm 2013. Truy cập 14 tháng 5 năm 2016.