Công đồng Nicaea II

Công đồng Nixêa II do Nữ hoàng Irene triệu tập vào năm 787 dưới triều Giáo hoàng Ađrianô I. Có khoảng 300 Giám mục Đông Phương, 2 đặc sứ tham dự 8 khóa họp từ 24-9 đến 23-10. Công đồng lên án phá hủy ảnh thánh, xác định có thể tôn kính ảnh thánh mà không bị coi là ngẫu tượng. Công đồng này được công nhận là Công đồng Đại kết thứ 7 bởi Chính thống giáo Đông phương, Công giáo Rôma và Công giáo Cổ.

Công đồng Nixêa II
Công đồng chung thứ 7, thế kỷ XV, Tu viện Novodevichy, Moskva.
Ngày787
Chấp nhận bởi
  • Giáo hội Công giáo Rôma
  • Công giáo Cổ
  • Chính thống giáo Phương Đông
Công đồng lần trước
  • Công đồng Constantinople III (Công giáo).
  • Công đồng Quinisext(Chính thống giáo)
Công đồng lần sauCông đồng Constantinople IV
Triệu tập bởiHoàng đế Constantine VI và Hoàng hậu Irene (nhiếp chính)
Chủ trìThượng phụ Tarasios của Constantinople, Legates của Giáo hoàng Adrian I.
Tham dự350 (hai đặc sứ giáo hoàng).
Chủ đề thảo luậnTôn kính ảnh tượng
Tín điều và tuyên bốViệc tôn kính ảnh thánh (icon) được phê chuẩn.
Danh sách thứ tự các công đồng đại kết
Nữa hoàng Irene và hoàng đế Constantin tại Công đồng chung thứ bảy

Ađrianô đã viết cho nữ hoàng Irene như sau: "Mọi ảnh tượng được tạc họa nhân danh Chúa hoặc thiên thần hoặc tiên tri hoặc tử đạo hoặc người công chính đều là thánh thiêng cả, bởi lẽ người ta không kính thờ gỗ đá, nhưng thờ kính Đấng được họa lại trên gỗ đá " (Mansi: Concil.XII, 1069).

Công đồng công bố sự gắn bó của mình với giáo lý về sự tôn kính ảnh tượng. Công đồng này phân biệt giữa sự sùng kính ảnh tượng thánh và sự thờ phượng, chỉ dành cho một mình Thiên Chúa. Giáo hội Công giáo Rôma luôn luôn đồng ý với điều này, và thường dùng các hình ảnh, tranh vẽ, kính màu, tượng điêu khắc để dạy bảo và nhắc nhở giáo dân về các chân lý đức tin.

Tham khảoSửa đổi