Một linh ảnh, hay ảnh thánh (icon, từ tiếng Hy Lạp εἰκών eikōn "hình ảnh", "tương đồng"), là một tác phẩm nghệ thuật tôn giáo, phổ biến nhất là một bức tranh, trong các nền văn hóa của Chính thống Đông phương, Chính thống giáo phương Đông, Công giáo Rôma và một số giáo hội Công giáo Đông phương. Các chủ đề phổ biến nhất bao gồm Giêsu, Đức Mẹ Maria, các thánhthiên thần. Mặc dù đặc biệt gắn liền với hình ảnh theo phong cách "chân dung" tập trung vào một hoặc hai nhân vật chính, thuật ngữ này cũng bao gồm hầu hết các hình ảnh tôn giáo trong một loạt các phương tiện nghệ thuật được Kitô giáo Đông phương tạo ra, bao gồm các cảnh kể chuyện. Các biểu tượng có thể đại diện cho nhiều cảnh khác nhau trong Kinh thánh.

Linh ảnh Ladder of Divine Ascent cho thấy các tu sĩ đang tiến lên gặp Giêsu trên Thiên đàng, trên cùng bên phải. Thế kỷ 12, Tu viện Saint Catherine

Các biểu tượng cũng có thể được đúc bằng kim loại, chạm khắc trên đá, thêu trên vải, vẽ trên gỗ, được thực hiện bằng công việc khảm hoặc bích họa, in trên giấy hoặc kim loại, v.v. "Mang tính biểu tượng" có thể được sử dụng để mô tả một phong cách tĩnh vật của hình ảnh sùng đạo.

Truyền thống Chính thống giáo Đông phương cho rằng việc tạo ra các hình ảnh Kitô giáo bắt nguồn từ thời kỳ đầu của Kitô giáo, và đó là một truyền thống liên tục kể từ đó. Lịch sử nghệ thuật hàn lâm hiện đại cho rằng, trong khi hình ảnh có thể tồn tại sớm hơn, thì truyền thống chỉ có thể được truy nguyên từ thế kỷ thứ 3, và những hình ảnh tồn tại từ nghệ thuật Kitô giáo sơ khai thường khác rất nhiều so với những hình ảnh sau này. Các biểu tượng của các thế kỷ sau có thể được liên kết, thường là chặt chẽ, với các hình ảnh từ thế kỷ thứ 5 trở đi, mặc dù rất ít trong số này tồn tại. Sự phá hủy rộng rãi các hình ảnh xảy ra trong giai đoạnPhá hủy biểu tượng Byzantine năm 726-842, mặc dù điều này đã giải quyết vĩnh viễn câu hỏi về sự phù hợp của hình ảnh. Kể từ đó, các biểu tượng có sự tiếp nối liên tục tuyệt vời của phong cách và chủ đề; lớn hơn nhiều so với những hình ảnh của giáo hội Tây phương. Đồng thời cũng đã có sự thay đổi và phát triển về các biểu tượng này.

Tham khảo Sửa đổi