Mosaic là một tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được làm từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác. Nó thường được sử dụng trong trang trí cho vật dụng hoặc trang trí nội thất.

Mosaic01.jpg

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Dunbabin, Katherine M. D. (1999). Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-00230-1. 
  • Lowden, John (1997). Early Christian and Byzantine art. Phaidon. (for the section of Byzantium and Sicily)
  • Rentetzi, Efthalia (2009). “Un frammento inedito di S. Eufemia a Grado. Il pavimento musivo del Salutatorium”. Arte Cristiana (bằng tiếng Ý). XCVII (850 January – February 2009). tr. 51–52. 
  • Rentetzi, Efthalia (2000). “Le influenze mediobizantine nei mosaici dell'arcone della Passione della Basilica marciana”. Arte¦Documento (bằng tiếng Ý) XIV: 50–53. 
  • Smith, D. J. (1983). “5”. Trong Martin Henig. A Handbook of Roman Art. Phaidon. ISBN 0714822140. 
  • Oddo, Giuseppe (2014). Decorazione a motivi geometrici vol. I. tr. Blurb.