Công nhân viên chức

trang định hướng Wikimedia

Công nhân viên chức là một cụm từ ghép trong tiếng Việt ý chỉ đội ngũ nhân viên, lao động bao gồm:

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như thế nào?”. Thư viện Pháp luật. ngày 9 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 29 tháng 4 năm 2021.