Cơ Ngọ

trang định hướng Wikimedia

Cơ Ngọ (chữ Hán: 姬午) có thể là một trong những nhân vật sau thời Đông Chu trong lịch sử Trung Quốc:

Cả bốn vị vua trên đều là dòng dõi Chu Văn Vương, trong đó Tấn Định công thuộc thế hệ thứ 24, Chu Uy Liệt Vương thuộc thế hệ thứ 32, Lỗ Tương công thuộc thế hệ thứ 22 và Tào Điệu công thuộc thế hệ thứ 19.