Tào Điệu công (chữ Hán: 曹悼公; trị vì: 523 TCN-515 TCN[1][2]), tên thật là Cơ Ngọ (姬午), là vị vua thứ 22 của nước Tàochư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tào Điệu công
蔡悼公
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tào
Trị vì523 TCN - 515 TCN
Tiền nhiệmTào Bình công
Kế nhiệmTào Thanh công
Thông tin chung
Mất515 TCN
Trung Quốc
Tên thật
Cơ Ngọ (姬午)
Thụy hiệu
Điệu công (悼公)
Chính quyềnnước Tào
Thân phụTào Bình công

Tào Điệu công là con của Tào Bình công – vua thứ 21 nước Tào. Năm 524 TCN, Tào Bình công mất, Cơ Ngọ lên nối ngôi, tức là Tào Điệu công.

Năm 521 TCN, nước Tống có loạn họ Hoa, họ Hướng. Tào Điệu công cử Hàn Hồ mang quân hợp binh với quân nước Tấn, quân nước Vệ cùng cứu vua Tống. Liên quân đánh tan quân họ Hoa.

Theo Sử ký, năm 515 TCN, Tào Điệu công sang triều kiến Tống, bị Tống Cảnh công bắt giam. Sau này ông mất tại nước Tống. Kinh Xuân Thu chép việc này khác, rằng Tào Điệu công mất trong nước vào tháng 10 năm 515 TCN[3].

Tào Điệu công ở ngôi được 9 năm. Người nước Tào lập em ông là Cơ Dã lên nối ngôi, tức là Tào Thanh công.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Quản Sái thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới
  • Khổng Tử (2002), Xuân Thu tam truyện, tập 5, Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh

Chú thích

sửa
  1. ^ Sử ký, Quản Sái thế gia
  2. ^ Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 31
  3. ^ Xuân Thu tam truyện, tập 5, tr 142