Tào Thanh công (chữ Hán: 曹声公; trị vì: 514 TCN-510 TCN[1][2]), tên thật là Cơ Dã (姬野), là vị vua thứ 23 của nước Tàochư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tào Thanh công
曹声公
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tào
Trị vì514 TCN - 510 TCN
Tiền nhiệmTào Điệu công
Kế nhiệmTào Ẩn công
Thông tin chung
Mất510 TCN
Trung Quốc
Tên thật
Cơ Dã (姬野)
Thụy hiệu
Thanh công (声公)
Chính quyềnnước Tào
Thân phụTào Bình công

Tào Thanh công là con thứ của Tào Bình công – vua thứ 21 nước Tào và em của Tào Điệu công – vua thứ 22 nước Tào.

Theo Sử ký, năm 515 TCN, anh ông là Tào Điệu công sang triều kiến nước Tống, bị Tống Cảnh công bắt giam. Theo Kinh Xuân Thu, Tào Điều công qua đời trong nước. Người nước Tào bèn lập Cơ Dã lên nối ngôi, tức là Tào Thanh công.

Năm 510 TCN, Tào Thanh công bị chú là Cơ Thông – em của vua cha Tào Bình công – sát hại cướp ngôi. Ông ở ngôi được 5 năm.

Cơ Thông lên làm vua, tức là Tào Ẩn công.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Quản Sái thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới
  • Khổng Tử (2002), Xuân Thu tam truyện, tập 5, Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh

Chú thích

sửa
  1. ^ Sử ký, Quản Sái thế gia
  2. ^ Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 31