Tào Ẩn công (chữ Hán: 曹隱公; trị vì: 509 TCN-506 TCN[1][2]), tên thật là Cơ Thông (姬通), là vị vua thứ 24 của nước Tàochư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tào Ẩn công
曹隱公
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tào
Trị vì509 TCN - 506 TCN
Tiền nhiệmTào Thanh công
Kế nhiệmTào Tĩnh công
Thông tin chung
Mất506 TCN
Trung Quốc
Tên thật
Cơ Thông (姬通)
Thụy hiệu
Ẩn công (隱公)
Chính quyềnnước Tào
Thân phụTào Vũ công

Cơ Thông là con thứ của Tào Vũ công – vua thứ 20 nước Tào và em của Tào Bình công – vua thứ 21 nước Tào. Năm 510 TCN, ông giết cháu là Tào Thanh công lên làm vua, tức là Tào Ẩn công.

Năm 506 TCN, em của Tào Thanh công là Cơ Lộ giết Tào Ẩn công lên làm vua, tức là Tào Tĩnh công. Tào Ẩn công ở ngôi được 4 năm.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Quản Sái thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới

Chú thích sửa

  1. ^ Sử ký, Quản Sái thế gia
  2. ^ Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 31