Cơ học lý thuyết

Cơ học lý thuyết (Tên tiếng Anh: Classical Mechanic) là môn học nghiên cứu về cơ học bằng các phương tiện toán học như: giải tích vector, vi phân, đạo hàm,...

Các nội dung chính của Cơ học lý thuyết là: Tĩnh học; Dao động; Bảo toàn năng lượng và động lượng; Lực xuyên tâm; Moment động lượng; Hệ quy chiếu không quán tính; Động học; Động lực học; Thuyết tương đối tổng quát;…

Cơ học là khi có lực tác dụng vào vật và vật chuyển dời theo phương không vuông góc với phương của lực.

Xem thêmSửa đổi

Bổ túcSửa đổi

Tham khảoSửa đổi