Cơ học lý thuyết

Cơ học lý thuyết (Tên tiếng Anh: Classical Mechanic) là môn học nghiên cứu về cơ học bằng các phương tiện toán học như: giải tích vector, vi phân, đạo hàm,...

Các nội dung chính của Cơ học lý thuyết là: Tĩnh học; Dao động; Bảo toàn năng lượng và động lượng; Lực xuyên tâm; Moment động lượng; Hệ quy chiếu không quán tính; Động học; Động lực học; Thuyết tương đối tổng quát;…

Xem thêmSửa đổi

Bổ túcSửa đổi

Tham khảoSửa đổi