Trong sinh học, cơ quan là tập hợp các cùng thực hiện một chức năng chung.[1] Tập hợp các cơ quan theo một hệ thống được gọi là hệ cơ quan. Ở thực vật, các cơ quan chính là rễ, thân, lá, cơ quan sinh sản. Ở động vật, có các hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ sinh sản... Đối với các động vật đơn bào, các phần thực hiện một chức năng nhất định được gọi là bào quan.

Hoa là cơ quan sinh sản ở nhiều loài thực vật.
Cơ quan
Many of the internal organs of the human body
Chi tiết
Cơ quanOrgan systems
Định danh
Tiếng Hy LạpΟργανο
FMA67498
Thuật ngữ giải phẫu

Chú thích sửa

  1. ^ Widmaier EP, Raff H, and Strang KT (2003) Vander's Human Physiology. 11th Ed. McGraw-Hill. ISBN 987-0-07-304962-5.