Cầu Lộc thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Cầu Lộc

Hành chính
TỉnhThanh Hóa
HuyệnHậu Lộc
Địa lý
Diện tích6,60
Dân số
Tổng cộng8.007 người (1999)[1];
7.151 người (2009)[2]
Khác
Mã hành chính16033[3]
Mã bưu chính44333 và 44334

Diện tích và dân sốSửa đổi

Xã Cầu Lộc có diện tích 6,60 km²[1].

Dân số của xã Cầu Lộc:

  • Theo Tổng điều tra dân số năm 1999: 8.007 người[1].
  • Theo Tổng điều tra dân số năm 2009: 7.151 người với 1.726 hộ gia đình, gồm 3.557 nam và 3.594 nữ[2].

Địa giới hành chínhSửa đổi

Xã Cầu Lộc nằm ở phía bắc của huyện Hậu Lộc, thuộc hữu ngạn sông Lèn.

Hành chínhSửa đổi

Xã Cầu Lộc vào thời Nguyễn là xã Chi Nê, tên Nôm là Kẻ Năn, thuộc tổng Chi Nê, gồm các làng: Thiều Xá, Đông Thôn, Cầu Thôn; sau năm 1945 thuộc xã Đông Thành. Từ năm 1954, xã Cầu Lộc được chia tách từ xã Đông Thành[4].

Trước năm 2017, xã Cầu Lộc gồm các thôn: Cầu Hòa, Cầu Thành, Cầu Thọ, Đông Sơn, Đông Tân, Đông Thành, Đông Thịnh, Thiều Hưng, Thiều Huy, Thiều Quang, Thiều Trung, Thiều Văn.

Từ tháng 12 năm 2017, xã Cầu Lộc gồm 5 thôn:[5]

- Thôn Thiều Xá 1: 1870 người.

- Thôn Thiều Xá 2: 1415 người.

- Thôn Đông Thôn 1: 1152 người.

- Thôn Đông Thôn 2: 1147 người.

- Thôn Cầu Thôn: 1929 người.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ a ă Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Hậu Lộc. “Báo cáo kết quả sơ bộ của huyện Hậu Lộc - Kết quả tổng điều tra dân số ngày 1 tháng 4 năm 2009”. Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc. Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2010. 
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  4. ^ Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá. Tên làng xã Thanh Hoá, tập I. Nhà xuất bản Thanh Hoá, 2000. tr. 44. 
  5. ^ “Nghị quyết số 97/NQ-HDND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn thuộc huyện Hậu Lộc”. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2019.