Cổng thông tin:Địa chất học


Cổng tri thức Địa chất học

Địa chất học là một ngành thuộc các khoa học Trái Đất, là môn khoa học nghiên cứu về các vật chất rắn và lỏng cấu tạo nên Trái Đất, đúng ra là nghiên cứu thạch quyển bao gồm cả phần vỏ Trái Đất và phần cứng của manti trên. Địa chất học tập trung nghiên cứu: cấu trúc, đặc điểm vật lý, động lực, và lịch sử của các vật liệu trên Trái đất, kể cả các quá trình hình thành, vận chuyển và biến đổi của các vật liệu này. Giải quyết các vấn đề của địa chất liên quan đến rất nhiều chuyên ngành khác nhau. Lĩnh vực này cũng rất quan trọng trong việc khai thác khoáng sản và dầu khí. Ngoài ra, nó cũng nghiên cứu giảm nhẹ các tai biến tự nhiêncổ khí hậu cùng các lĩnh vực kỹ thuật khác...

(Đọc tiếp hay xem danh sách các bài trong lĩnh vực địa chất)

Bài tiêu điểm

  • Kiến tạo mảng (tiếng Anh là plate tectonics, xuất phát từ tiếng Hy Lạp τέκτων; tektōn, nghĩa là "người xây dựng", "thợ nề") để mô tả các chuyển động trên phạm vi rộng của các phần thạch quyển Trái Đất. Học thuyết này hoàn thiện các quan niệm trước đây về trôi dạt lục địa do Alfred Wegener đề xuất trong các thập niên đầu thế kỷ 20 và tách giãn đáy đại dương trong thập niên 1960...
  • Đá granit hay đá hoa cương là một loại đá mácma xâm nhập phổ biến có thành phần axít. Granit có kiến trúc hạt trung tới thô, khi có các tinh thể lớn hơn nằm nổi bật trong đá thì gọi là kiến trúc porphia hay nổi ban. Granit có màu hồng đến xám tối hoặc thậm chí màu đen, tùy thuộc vào thành phần hóa học và khoáng vật cấu tạo nên đá. Các khối granit lộ ra trên mặt đất ở dạng khối và có xu hướng tròn cạnh khi bị phong hóa. Granit đôi khi xuất hiện ở dạng trũng tròn được bao bọc bởi các dãy đồi được hình thành từ quá trình biến chất tiếp xúc nhiệt hay sừng hóa...(xem tiếp),
  • Lịch sử địa chất học ghi chép quá trình phát triển của địa chất học. Địa chất học là khoa học nghiên cứu về nguồn gốc, lịch sử và cấu trúc của Trái Đất. Trong quá trình phát triển, địa chất học cung cấp các học thuyết và dữ liệu chủ yếu để xã hội nhận thức về các đặc điểm của Trái Đất...
  • Đá phiến dầu là một loại đá trầm tích hạt mịn giàu chất hữu cơ và chứa một lượng lớn kerogen có thể dùng để chiết tách các loại hydrocacbon lỏng. Các nhà địa chất không xếp nó vào nhóm đá phiến sét, và hàm lượng kerogen cũng khác so với dầu thô. Kerogen đòi hỏi cần phải xử lý nhiều hơn để có thể sử dụng được so với dầu thô, các quá trình xử lý tốn nhiều chi phí so với sử dụng dầu thô cả về mặc tài chính và tác động môi trường...

Sửa đổi...

Bạn có biết?

Thêm...

Cùng tham gia

Bách khoa toàn thư mở non trẻ này rất cần sự giúp đỡ của bạn:

  • Sửa chữa và bổ sung cho các bài sơ khai
(xem thêm trợ giúp)

<inputbox> type=create width=45

Sửa đổi...

Tin tức

Thêm tin tức...

Kế hoạch sắp tới

Sửa đổi...

Hình ảnh đẹp

Hematit dưới kính hiển vi điện tử, độ phóng đại 100 lần.
Thêm hình...

Cổng tri thức Wikipedia