Cổng thông tin:Đức/Nhân vật tiêu biểu/0

Adolf Hitler

Adolf Hitler (20 tháng 4 năm 1889 – 30 tháng 4 năm 1945) là một chính khách người Đức, nhà độc tài của nước Đức trong giai đoạn 1933–1945. Tiến tới quyền lực với tư cách là chủ tịch Đảng Quốc Xã (NSDAP), Hitler trở thành thủ tướng vào năm 1933 và sau đó là Führer (lãnh tụ) vào năm 1934. Dưới sự lãnh đạo của Hitler, nền kinh tế quốc gia phục hồi nhanh chóng sau cuộc Đại khủng hoảng, những hạn chế mà Hòa ước Versailles áp đặt lên nước Đức giai đoạn hậu Chiến tranh thế giới thứ nhất từng bước được bãi bỏ, các vùng lãnh thổ có hàng triệu người dân tộc Đức sinh sống lần lượt được sáp nhập. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, Hitler tiến hành xâm lược Ba Lan, dẫn tới sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai tại châu Âu. Xuyên suốt cuộc chiến, ông trực tiếp tham gia chỉ đạo các hoạt động quân sự của Wehrmacht, đồng thời thúc đẩy một cách có hệ thống quá trình diệt chủng khoảng 6 triệu người Do Thái châu Âu và hàng triệu nạn nhân khác mà Đức Quốc Xã xem là "không xứng đáng được tồn tại". [ Đọc tiếp ]