Cổng thông tin:Chiến tranh Việt Nam/Bạn có biết

Hoàng Văn Thái là tư lệnh Quân giải phóng miền Nam (1967 - 1973) thời kì Hoa Kỳ tăng cường lượng lượng tại miền Nam Việt Nam cho tới khi Hiệp định Paris 1973 được ký kết và Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam


Dương Văn Minh là tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa


Sau Sự kiện Tết Mậu Thân, Tư lệnh Bộ chỉ huy Cố vấn Quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam William Westmoreland bị thay thế bởi tướng Creighton Abrahams


Có một lý thuyết lịch sử cho rằng Nixon đã tìm kiếm một khoảng cách hợp lý giữa việc Mỹ rút quân và sự sụp đổ của chính phủ Việt Nam Cộng hòa để tránh trở thành tổng thống đầu tiên thua trận.