Cổng thông tin:Khủng long/Hình chọn lọc

Hình chọn lọc

Tyrannosaurus rex

Hộp sọ phục dựng của Tyrannosaurus rex tại Palais de la Découverte ở Paris.

Ảnh: David.Monniaux
Chú thích

Bộ xương phục dựng của Tyrannosaurus (trái) và Apatosaurus (phải) tại AMNH.

Ảnh: Killdevil
Mapusaurus roseae

Bản vẽ Mapusaurus roseae bằng máy tính.

Ảnh: ArthurWeasley
Mantell's Iguanodon

Bức vẽ nổi tiếng của Gideon Mantell về Iguanodon. Trong hình, xương gai mũi của Iguanodon đang nằm sai vị trí.

Ảnh: Mgiganteus
Lagosuchus

Bản vẽ Lagosuchus bằng bút chì.

Ảnh: ArthurWeasley
Dilophosaurus

Bản vẽ Dilophosaurus bằng bút chì.

Ảnh: ArthurWeasley
Hộp sọ Iguanodon

Hộp sọ phục dựng của Iguanodon tại OUMNH.

Ảnh: Ballista
Hộp sọ Pachycephalosaurus

Hộp sọ phục dựng của Pachycephalosaurus tại OUMNH.

Ảnh: Ballista
Hộp sọ Dromaeosaurus

Hộp sọ phục dựng của Dromaeosaurus tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Pháp.

Ảnh: LadyofHats
Achelousaurus

Bản vẽ Achelousaurus bằng máy tính.

Ảnh: LadyofHatsTarbosaurus

Tarbosaurus tại Naturkundemuseum Münster ở Münster, Germany.

Ảnh: Thomas Ihle
Yunnanosaurus

Bản vẽ Yunnanosaurus bằng bút chì.

Ảnh: ArthurWeasley
Camarasaurus

Hộp sọ phục dựng của Camarasaurus tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Smithsonian.

Ảnh: Quadell
Thescelosaurus

Bản vẽ Thescelosaurus bằng bút chì.

Ảnh: ArthurWeasle
Laelaps - Charles R. Knight.

Bức họa Laelaps của Charles R. Knight, miêu tả hai con Dryptosaurus đang đánh nhau.

Ảnh: Crotalus horridus
Fukuiraptor

Bản vẽ Fukuiraptor.

Ảnh: ArthurWeasley
Two Nanshiungosaurus

Bản vẽ hai con Nanshiungosaurus đang nghỉ ngơi.

Ảnh: LadyofHats
Zalmoxes

Bản vẽ Zalmoxes bằng máy tính.

Ảnh: LadyofHats
Edmontonia

Bản vẽ Edmontonia bằng máy tính.

Ảnh: LadyofHats
Giraffatitan

Bộ xương Brachiosaurus brancai, còn gọi là Giraffatitan, tại Bảo tàng Lịch sử Berlin.

Ảnh: Jcornelius
Hadrosaur

Cây gia phả của họ Hadrosauroidea.

Ảnh: Debivort
Zalmoxes.

Hình vẽ một con Zalmoxes đang chạy.

Ảnh: User:LadyofHats