Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Việt Nam)

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản là cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực: nhà ở, công sở, thị trường bất động sản, tổ chức thực hiện các chương trình trọng điểm quốc gia về nhà ở do Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng theo phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.

Cục Quản lý nhà và
thị trường bất động sản
LoạiCơ quan nhà nước
Vị thế pháp lýHợp pháp, hoạt động
Trụ sở chínhSố 37 Phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng
Vị trí
Vùng phục vụ
 Việt Nam
Ngôn ngữ chính
Tiếng Việt
Cục trưởng
Hoàng Hải
Chủ quản
Bộ Xây dựng
Trang webquanlynha.gov.vn

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thành lập ngày 23 tháng 4 năm 2008, trên cơ sở đổi tên từ Cục Quản lý nhà theo Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.[1]

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản được quy định tại Quyết định 991/QĐ-BXD ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.[2]

Lãnh đạo Cục[3] sửa

  • Cục trưởng: Hoàng Hải[4]
  • Phó Cục trưởng:
  1. Nguyễn Mạnh Khởi[5]
  2. Hà Quang Hưng

Cơ cấu tổ chức sửa

(Theo Khoản 1, Điều 3, Quyết định 991/QĐ-BXD ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Các phòng giúp việc Cục trưởng sửa

Đơn vị sự nghiệp sửa

  • Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản

Tham khảo sửa

  1. ^ “Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng”.
  2. ^ “Quyết định 991/QĐ-BXD ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng”.
  3. ^ “Lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản”.
  4. ^ Trí, Dân. “Bộ Xây dựng điều động và bổ nhiệm loạt nhân sự”. Báo điện tử Dân Trí. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2022.
  5. ^ “Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ”.

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa