Cửa khẩu Sóc Giang

Cửa khẩu thuộc huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
Cửa khẩu Sóc Giang trên bản đồ Việt Nam
Cửa khẩu Sóc Giang
Cửa khẩu Sóc Giang
Cửa khẩu Sóc Giang (Việt Nam)

Cửa khẩu Sóc Giangcửa khẩu quốc gia tại vùng đất bản Cốc NgựuSóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam [1][2].

Cửa khẩu Sóc Giang thông thương sang cửa khẩu Bình Mãng ở huyện Na Pha thành phố Bách Sắc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc [3][4].

Trước đây Cửa khẩu Sóc Giang ở vùng đất bản Sóc Giang, nhưng về sau bản Cốc Ngựu ra đời, xen giữa Sóc Giang và biên giới. Cửa khẩu cách thành phố Cao Bằng 42 km theo đường thẳng về hướng bắc tây bắc, và khoảng 55 km theo tỉnh lộ 203. Cửa khẩu gần kề với nơi sông Bằng chảy vào đất Việt [2][5].

Hoạt động Sửa đổi

Năm 2010 đây là một trong 5 cửa khẩu địa phương của tỉnh [6].

Ngày 26/09/2012 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1413/QĐ-TTg về việc nâng cấp cửa khẩu Sóc Giang lên cửa khẩu chính [7][8].

Cửa khẩu Sóc Giang và xã Sóc Hà là thành phần trong Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng được chính thức công bố năm 2014 [9].

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ Bản đồ Hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Bản đồ, 2004.
  2. ^ a b Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48- 32B & 33A. Cục Đo đạc và Bản đồ, 2004.
  3. ^ Trích Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, ký ngày 18/11/2009, có hiệu lực từ ngày 14/07/2010. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 12/10/2016. Truy cập 01/01/2017.
  4. ^ Cao Bằng đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu Sóc Giang-Bình Mãng. Vietnamplus, 07/01/2016. Truy cập 01/01/2017.
  5. ^ Giữ từng mốc giới, đường biên - Kỳ 3: Sóc Giang căng như dây đàn. Thanh niên Online, 09/03/2016. Truy cập 01/01/2017.
  6. ^ Công bố 12 cửa khẩu phụ, lối mở tại Cao Bằng Lưu trữ 2019-05-01 tại Wayback Machine. Cao Bằng TV, 01/05/2016. Truy cập 01/01/2017.
  7. ^ Sóc Giang (Cao Bằng) là cửa khẩu song phương Lưu trữ 2016-05-13 tại Wayback Machine. Hải quan Online, 12/05/2016. Truy cập 01/01/2017.
  8. ^ Quyết định số 1413/QĐ-TTg về việc nâng cấp cửa khẩu Sóc Giang lên cửa khẩu chính. thuvienphapluat, 09/2012. Truy cập 01/01/2017.
  9. ^ Quyết định số 20/2014/QĐ-TTg ngày 11/03/2014 của Thủ tướng Việt Nam về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng. thuvienphapluat, 2014. Truy cập 01/01/2017.

Liên kết ngoài Sửa đổi