Cự Nẫm là một xã của huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình Việt Nam.

Vị tríSửa đổi

Cự Nẫm mặt phía Bắc giáp các xã Hạ Trạch ở phía Đông Bắc, Liên Trạch phía Tây Bắc; mặt phía Tây giáp xã Hưng Trạch; mặt phía Nam giáp xã Phú Định; mặt phía Đông giáp các xã Vạn Trạch ở phía Đông Nam, Sơn Lộc ở phía Đông.

Tham khảoSửa đổi