#CC5500

Màu cam cháy là một biến thể của màu da cam, được sử dụng như một màu chính thức của trường Đại học tổng hợp Texas tại Austin. Một mẫu của màu cam cháy:[liên kết hỏng]

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex = #CC5500
RGB  (r, g, b) = (204, 85, 0)
CMYK (c, m, y, k)  = (20, 67, 100, 0)
HSV (h, s, v) = (25, 100, 80)

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi