Canh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Canh)

Canh trong Tiếng Việt có thể là: