Cestoda (Cestoidea) là tên được đặt cho một lớp giun dẹp ký sinh trùng, thường được gọi là sán dây, của ngành Platyhelminthes. Các thành viên sống trong đường tiêu hóa của động vật có xương sống như người lớn, và cá thể chưa trưởng thành thường sống trong cơ thể nhiều động vật. Hơn một nghìn loài đã được mô tả, và tất cả các loài động vật có xương sống có thể bị ký sinh bởi ít nhất một loài sán dây.

Cestoda
Thời điểm hóa thạch: 270–0 triệu năm trước đây[1]
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Platyhelminthes
Lớp (class)Cestoda
Phân lớp và bộ

T. saginata, sán dây bò, có thể phát triển lên đến 20 m (65 ft); loài lớn nhất, sán dây cá voi Polygonoporus giganticus, có thể phát triển đến hơn 30  m (100 ft).[2][3]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ "Tapeworm Eggs Discovered in 270-Million-Year-Old Fossil Shark Feces", ScienceDaily, ngày 30 tháng 1 năm 2013
  2. ^ “The Persistent Parasites”. Time Magazine. Time Inc. ngày 8 tháng 4 năm 1957. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 31 tháng 12 năm 2013.
  3. ^ Hargis, William J. (1985). “Parasitology and pathology of marine organisms of the world ocean”. NOAA Tech. Rep. National Oceanic and Atmospheric Administration.

Liên kết ngoài sửa