Châu Phong, Quỳ Châu

xã thuộc Quỳ Châu

Châu Phong là một trong 3 xã vùng trong của huyện Quỳ Châu. nằm cách trung tâm huyện Quỳ Châu khoảng 21 km nên Châu Phong là xã vùng sâu vùng khó khăn của huyện.

Vị trí địa lýSửa đổi

Tham khảoSửa đổi