Chính phủ thứ 9 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã được Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX bầu ra vào ngày 22 tháng 3 năm 2021.[1]

Chính phủ Lào thứ 9
22 tháng 3 năm 2021 – nay
(3 năm, 15 ngày)
Tổng quan
Cơ quan ra
quyết định
Cuộc họp của Chính phủ Lào
Bầu cử21 tháng 3 năm 2021
Ủy viên17

Thành viên Chính phủ sửa

Chức vụ Tên Tiếng Lào Nhiệm kỳ
Thủ tướng Phankham Viphavanh 22/3/2021-nay
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chansamone Chanyalath 22/3/2021-nay
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sonexay Siphandone 22/3/2021-nay
Phó Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoune 22/3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Công an Vilay Lakhamfong 22/3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Saleumxay Kommasith 22/3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Công Thương Khampheng Xaysompheng 22/3/2021-nay
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Khamchen Vongphosy 22/3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Viễn thông Boviengkham Vongdara 22/3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp Phet Phomphiphak 22/3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bounkham Vorachit 22/3/2021-nay
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Sonexay Sithphaxay 22/3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Baykham Khattiya 22/3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Suanesavanh Vignaket 22/3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Tài chính Bounchom Oubonpaseuth 22/3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Viengsavath Siphandone 22/3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Phouth Simmalavong 22/3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Y tế Bounfeng Phoummalaysith 22/3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phaivy Siboualipha 22/3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thongchanh Manixay 22/3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Daovong Phonekeo 22/3/2021-nay
Nguồn:[2]

Tham khảo sửa

Liên kết chính sửa

  1. ^ Vaenkeo, Souksakhone (23 tháng 3 năm 2021). “Former PM elected as state president, former vice president elected as PM”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2021.
  2. ^ “Thongloun Sisoulith elected as State President”. 22 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2021.

Tham khảo thêm sửa

Sách: