Chú Sam muốn bạn CHẾT.

Chủ nghĩa bài Mỹ là thuật ngữ dùng để chỉ đến những sự phản đối, thù địch đối với các chính sách, văn hóa, kinh tế hoặc vai trò quốc tế của Mỹ. Khuôn mẫu tiêu cực phổ biến hiện tại của Mỹ bao gồm người Mỹ là những kẻ: hung hăng, kiêu ngạo, thiếu hiểu biết, đế quốc, ta đây biết tất cả, to mồm, quân phiệt, tham tiền sẵn sàng bán bạn nếu giá cả hợp lý, luôn trái với đạo đức, đáng ghét và hầu hết bọn Mỹ bị thừa cân.[1]

Khái niệm này phát sinh sau chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1948 khi một tài liệu sử dụng thuật ngữ này để ghi nhận nhiều sự bài xích đối với văn hóa và chính trị của Mỹ kễ từ khi nó đi ra thế giới.[2] Vì những lý do khác nhau và với các nền tảng ý thức hệ khác nhau đã và đang xảy ra, không thể xem khái niệm này chỉ để nói nói về một ý thức hệ duy nhất và sẽ được đại diện bởi các kẻ thù của Mỹ.[3] Nó cũng có thể hình thành ngay trong lòng các nước liên minh với Mỹ và trong chính Mỹ.[4]

Timothy Garton Ash đã xem tâm lý chống Mỹ như là một "sự oán giận xen kẽ ghen tị".[5] Các sử gia như Dan Diner thì nói rằng nó như là một hệ quả tất yếu cho tất cả các tội ác mà Mỹ đã làm trên thế giới và được hình thành như một hệ thống miễn dịch tự nhiên khi có mầm bệnh chống lại sự bành trướng ảnh hưởng của Mỹ lên nơi những người chỉ trích đang sống, ép buộc hay tự nhiên làm mai một đi những giá trị vốn có.[6]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ William Russell Melton. The new American expat: thriving and surviving overseas in the post-9/11 world. Intercultural Press, 2005. p. XIX.
  2. ^ “The American Enemy: The History of French Anti”. Truy cập 14 tháng 2 năm 2015. 
  3. ^ http://www.princeton.edu/~rkeohane/publications/AntiAmerInWPConclusion.pdf Katzenstein, Peter; Keohane, Robert. Conclusion: Anti-Americanisms and the Polyvalence of America, in: Anti-Americanisms in World Politics, Cornell University Press, 2006
  4. ^ Anti-Americanism Made in USA
  5. ^ Die Zeit, 06/2003
  6. ^ “Kultur: Überdosis an Neid & Angst - Medien”. FOCUS Online. Truy cập 14 tháng 2 năm 2015. 

Tham khảoSửa đổi