Chamaeleo dilepis là một loài thằn lằn trong họ Chamaeleonidae. Loài này được Leach mô tả khoa học đầu tiên năm 1819.[2]

Chamaeleo dilepis
Tình trạng bảo tồn
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Reptilia
Bộ (ordo)Squamata
Phân bộ (subordo)Lacertilia
Họ (familia)Chamaeleonidae
Chi (genus)Chamaeleo
Loài (species)C. dilepis
Danh pháp hai phần
Chamaeleo dilepis
Leach, 1819

Hình ảnh sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Tolley, K. (2014). Chamaeleo dilepis. Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa. 2014: e.T176308A1438077. doi:10.2305/IUCN.UK.2014-3.RLTS.T176308A1438077.en. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2021.
  2. ^ Chamaeleo dilepis. The Reptile Database. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2013.

Tham khảo sửa