Mở trình đơn chính

Phân bố và môi trường sốngSửa đổi

Chúng phân bố trên khắp thế giới, chủ yếu gần các vực nước, mặc dù có một số ngoai lệ như chúng sống ở vùng đất liền của Dotterel, nơi có môi trường đất đá trong các sa mạc ở trung và tây Úc.[1]

Các loàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Harrison, Colin J.O. (1991). Forshaw, Joseph, biên tập. Encyclopaedia of Animals: Birds. London: Merehurst Press. tr. 105. ISBN 1-85391-186-0. 

Liên kết ngoàiSửa đổi