Chiến lược (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Chiến lược đề cập đến Chiến lược theo định nghĩa chung và các nội dung liên quan:

Trong địa-chính trị và quân sự:

Trong kinh doanh:

Trong trò chơi:

Trong sinh học: