Chiến lược chính trị hay Sách lược chính trị là phương pháp, cách thức của một hệ thống quản trị lớn, thường là một chính phủ, đảng phái chính trị, nhằm đạt được mục tiêu chính trị trong việc quản trị quốc gia, tổ chức.

Danh sáchSửa đổi

Đây là danh sách các chiến lược chính trị. Sự sắp xếp theo hệ thống chỉ có tính tương đối.

Danh sách này chỉ có tính liệt kê, không diễn giải sự liên quan, kết nối hay chồng lấn của các khái niệm. Mỗi một đề mục nhỏ của danh sách nên được hiểu một cách độc lập với nhau.

Nội dung khácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Ba mươi sáu kế, Chương IV.