Christian Goldbach

Christian Goldbach sinh ngày 18 tháng 3 tại Koenigsberg, Phổ năm 1690 ông là nhà toán học. Cha ông là một Bộ trưởng Giáo hội Tin lành tại Koenigsberg. Ông lớn lên là một giáo viên, gia sư cá nhân cho một hoàng tử. Khi ông đi đến Moskva làm gia sư, ông đã gặp nhiều nhà toán học nổi tiếng. Một người trong số đó là Gottfried Leibniz. Cùng với chính phủ, Christian cũng tham gia với Học viện Saint Petersburg.[1]

Lá thư của Daniel Bernoulli gửi cho Goldbach ngày 06 tháng 10 năm 1729

Goldbach là nổi tiếng nhất cho giả thuyết của ông nói rằng mỗi số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 có thể biểu diễn bằng tổng của hai số nguyên tố. Điều này đã được thảo luận trong một sự tương ứng, ông đã có với Leonhard Euler. Goldbach cũng công bố một số giấy tờ về đối tượng toán học khác nhau, nhưng chủ yếu là chuỗi dài vô tận.[1]

Christian Goldbach qua đời vào ngày 20 tháng 11 năm 1764 khi ông 74 tuổi.[1]

Bài toán GoldbachSửa đổi

Nửa đầu thế kỉ XVIII, năm 1742 trong thư gửi Euler, Goldbach viết:Mọi số lẻ bất kì đều viết được dưới dạng tổng của ba số nguyên tố. Sau này mệnh đề đó được gọi là bài toán Goldbach.

Hơn 250 năm bài toán Goldbach vẫn không giải được, và cho đến năm 1930, nhà toán học Nga L. G. Snhirenman mới chỉ chứng minh trường hợp nhỏ của giả thuyết: với mỗi số chẵn n ≥ 4 có thể biểu diễn thành tổng của 2 số nguyên tố[1]

Năm 1937 nhà toán học Nga I.M.Vinogradov đã chứng minh bài toán với số lẻ khá lớn là số lớn hơn số No>e16,038,e≈2,1782...

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă â b Rosen, Kenneth H. (2004). Elementary Number Theory, Fifth Edition. Addison-Wesley. ISBN 0321237072.

Liên kết ngoàiSửa đổi