Chu Tư Vương (chữ Hán: 周思王; trị vì: 441 TCN[1] hoặc 440 TCN [2]), tên thật là Cơ Thúc, là vị vua thứ 30 của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Chu Tư Vương
周思王
Vua Trung Quốc
Thiên tử nhà Chu
Trị vì441 TCN hoặc 440 TCN
Tiền nhiệmChu Ai Vương
Kế nhiệmChu Khảo Vương
Thông tin chung
Mất441 TCN
Trung Quốc
Tên húy
Cơ Thúc
Thụy hiệu
Tư Vương (思王)
Triều đạiNhà Đông Chu
Thân phụChu Trinh Định Vương

Ông là con trai của Chu Trinh Định Vương – vua thứ 28 nhà Chu và là em của Chu Ai Vương – vua thứ 29 nhà Chu.

Năm 441 TCN, cha ông là Trinh Định Vương mất, Chu Ai vương lên ngôi. Được 3 tháng thì Cơ Thúc Tập giết anh để giành ngôi vua, tức là Chu Tư vương.

Tư vương ở ngôi cũng chỉ có năm tháng, lại bị em là Cơ Nguy giết chết để tranh ngôi, tức là Chu Khảo Vương.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên những điều chưa biết - Chu bản kỷ, Bùi Hạnh Cẩn - Việt Anh dịch (2005), Nhà xuất bản Văn hoá thông tin
  • Trình Doãn Thắng, Ngô Trâu Cương, Thái Thành (1998), Cố sự Quỳnh Lâm, Nhà xuất bản Thanh Hoá
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới

Chú thích sửa

  1. ^ Trình Doãn Thắng, Ngô Trâu Cương, Thái Thành, sách đã dẫn, tr 21
  2. ^ Nguyễn Khắc Thuần, Các đời đế vương Trung Hoa, tr 23