Chu Trang Vương (chữ Hán: 周莊王; trị vì: 696 TCN - 682 TCN[1]), tên thật là Cơ Đà (姬佗), là vị vua thứ 15 của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Chu Trang Vương
周莊王
Vua Trung Quốc
Thiên tử nhà Chu
Trị vì696 TCN682 TCN
Tiền nhiệmChu Hoàn Vương
Kế nhiệmChu Ly Vương
Thông tin chung
Mất682 TCN
Trung Quốc
VợDiêu cơ
Hậu duệChu Ly Vương
Cơ Đồi
Tên húy
Cơ Đà (姬佗)
Thụy hiệu
Trang Vương (莊王)
Triều đạiNhà Đông Chu
Thân phụChu Hoàn Vương

Thân thế sửa

Ông là con trai của Chu Hoàn Vương – vua thứ 14 nhà Chu.

Trị vì sửa

Năm 693 TCN, đại thần Chu công Hắc Kiên muốn hại Trang Vương để lập em ông là vương tử Khắc làm vua. Chu Trang Vương được Tân Bá báo cho mưu đồ của Hắc Kiên.

Ông bèn ra tay trước, giết chết Chu công Hắc Kiên. Vương tử Khắc bỏ chạy sang nước Yên.

Năm 688 TCN, Tề Tương công lấy cớ Vệ Kiềm Mâu cướp ngôi vua bèn đánh nước Vệ. Kiềm Mâu sai người cầu cứu nhà Chu. Chu Trang Vương sai Tử Đột đi cứu Vệ. Quân nhà Chu ít và yếu không địch nổi quân Tề. Tử Đột tử trận, Kiềm Mâu bỏ chạy sang nhà Chu. Tề Tương công đưa Vệ Huệ công phục vị.

Năm 682 TCN, Chu Trang Vương mất. Ông ở ngôi 15 năm. Thái tử Cơ Hồ Tề lên nối ngôi, tức là Chu Ly Vương.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên những điều chưa biết - Chu bản kỷ, Bùi Hạnh Cẩn - Việt Anh dịch (2005), Nhà xuất bản Văn hoá thông tin
  • Trình Doãn Thắng, Ngô Trâu Cương, Thái Thành (1998), Cố sự Quỳnh Lâm, Nhà xuất bản Thanh Hoá
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới

Chú thích sửa

  1. ^ Trình Doãn Thắng, Ngô Trâu Cương, Thái Thành, sách đã dẫn, tr 20