OKB Chyetverikov là một viện thiết kế hàng không của Liên Xô, đứng đầu là kỹ sư trưởng Igor Vyacheslavovich Chyetverikov tại nhà máy Menzhinskii của TsAGI (Tsentrahl'nyy Aerodinamicheskiy i Ghidrodinamicheskiy Institoot- viện nghiên cứu thủy động học và khí động học trung ương), được thành lập từ năm 1931 với nhiệm vụ thiết kế chế tạo tàu bay.

Máy baySửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Gunston, Bill (1993). World Encyclopedia of Aircraft Manufacturers. Annapolis: Naval Institute Press. tr. 77.
  • Aircraft of the country of Councils. Multimedia Service. 1998. Đã bỏ qua tham số không rõ |media= (trợ giúp)
  • Yavorskiy, Alexander (2000). Promising aircraft ruined by intrigues. NVO. Đã bỏ qua văn bản “№ 20 (193)” (trợ giúp)

Liên kết ngoàiSửa đổi