Họ Cá trích

(Đổi hướng từ Clupeidae)

Họ Cá trích (danh pháp khoa học: Clupeidae) là một họ bao gồm các loài cá trích, cá trích dày mình, cá mòi, cá mòi dầu, cá cháy v.v. Họ này bao gồm nhiều loại cá thực phẩm quan trọng nhất trên thế giới và cũng thường được đánh bắt để lấy dầu cábột cá.

Họ Cá trích
Thời điểm hóa thạch: Early Eocene–Recent [1]
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Actinopterygii
Bộ (ordo)Clupeiformes
Họ (familia)Clupeidae
Cuvier, 1817
Các phân họ

Clupeinae
Alosinae
Ehiravinae
Dorosomatinae

Xem văn bản cho các chi.

Một số loài sửa

Các loài có giá trị thương mại quan trọng nhất bao gồm:

Các chi sửa

Phân loại dưới đây dựa theo Van der Laan (2017)[2] và Nelson, Grande & Wilson (2016).[3]

Tham khảo sửa

  1. ^ Chủ biên Ranier Froese và Daniel Pauly. (2014). "Clupeidae" trên FishBase. Phiên bản tháng 4 năm 2014.
  2. ^ van der Laan, Richard (tháng 12 năm 2017). Freshwater fish list (PDF) (ấn bản 23). tr. 997. ISSN 2468-9157.
  3. ^ Nelson, Joseph S.; Terry C. Grande; Mark V. H. Wilson (2016). Fishes of the World (ấn bản 5). John Wiley & Sons. ISBN 9781118342336.