Bộ Thài lài

(Đổi hướng từ Commelinales)

Bộ Thài lài (danh pháp khoa học: Commelinales) là một bộ thực vật một lá mầm, trong đó bao gồm họ thài lài (Commelinaceae). Một điều không may là thành phần của bộ phận còn lại trong nhóm đã thay đổi rất nhiều giữa các hệ thống phân loại.

Bộ Thài lài
Thời điểm hóa thạch: 80–0 triệu năm trước đây Hậu Creta - gần đây
Cây thài lài (Commelina coelestis)
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
(không phân hạng)Commelinids
Bộ (ordo)Commelinales
Mirb. ex Bercht. & J.Presl, 1820
Các họ

Trong hệ thống Cronquist bộ này được đặt trong phân lớp Commelinidae của lớp Liliopsida và bao gồm họ Commelinaceae cùng 3 họ bổ sung sau đây:

Tuy nhiên, nhiều tác giả hiện nay cho rằng các họ này có quan hệ họ hàng gần gũi hơn với các nhóm khác, như APG, đã chuyển cả ba họ này vào bộ Hòa thảo (Poales)[1].

Ngược lại, một loạt các dạng trước đây được phân loại trong bộ Loa kèn (Liliales) đã được công nhận là có quan hệ gần gũi hơn với Commelinidae, và vì thế hoặc là được nhóm vào bộ Commelinales hoặc đưa vào bộ riêng, có thể là bộ đa ngành với tên gọi Philydrales.

Theo cập nhật của APG II thì các họ được đưa vào Commelinales là như sau[2]:

Sự thay đổi trong quan hệ thành viên này tạo ra sự rất khó xác định các đặc trưng của bộ Commelinales (ngoại trừ họ Commelinaceae và các họ hàng gần của nó).

Phát sinh chủng loài

sửa

Cây phát sinh chủng loài của bộ Thài lài so với các bộ thực vật một lá mầm khác trong nhánh Thài lài lấy theo APG III.

commelinids 

Dasypogonaceae

Arecales

Poales

Commelinales

Zingiberales

Cây phát sinh chủng loài trong nội bộ bộ Thài lài lấy theo APG III.

Commelinales 

Commelinaceae

Hanguanaceae

Philydraceae

Haemodoraceae

Pontederiaceae

Ghi chú

sửa
  1. ^ Poales trên website của APG
  2. ^ Commelinales trên website của APG.

Liên kết ngoài

sửa