Thài lài

trang định hướng Wikimedia

Thài lài là tên thông dụng tại Việt Nam, được các nhà thực vật học dùng phổ biến để chỉ nhiều bậc phân loại thực vật như: