Dãy núi Pu Đen Đinh

Dãy núi Pu Đen Đinh là một dãy núi vòng cung ở biên giới Việt Nam - Lào, giữa hai tỉnh Điện BiênPhongsaly.

Dãy núi chạy theo hướng tây bắc - đông nam từ ngã ba biên giới Trung Quốc - Việt Nam - Lào đến Nà Khoa thì chuyển hướng bắc - nam. Dãy này cao trung bình 1500 – 1800 m. Đỉnh Pu Đen Đinh cao 1886 m. Đỉnh Khoan La San cao 1853 m. Sườn phía đông bắc của dãy núi bị chia cắt lớn, độ dốc trên 350.

Tham khảoSửa đổi

  • Đỗ Thị Minh Đức và cộng sự (2017), Tập bản đồ địa lí 9, tái bản lần thứ năm có chỉnh lý, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
  • Đinh Văn Toàn và cộng sự (2004), Nghiên cứu đánh giá tai biến nứt - sụt đất vùng miền núi phía bắc, Viện Địa chất.