Nà Khoa thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

Nà Khoa
Xã Nà Khoa
Hành chính
VùngTây Bắc Bộ
TỉnhĐiện Biên
HuyệnNậm Pồ
Dân số
Mật độ48 người/km2

Xã Nà Khoa được thành lập tháng 3 năm 2006 trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Nà Hỳ[1].

Năm 2006, xã Nà Khoa có 12.691,49 ha diện tích tự nhiên và 4.531 người[1]. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Nậm Nhừ ngày 25 tháng 8 năm 2012, xã Nà Khoa còn lại 6.557,42 diện tích tự nhiên và 3.175 người[2]

Xã Nà Khoa nằm ở phía Tây huyện Mường Nhé. Địa giới hành chính như sau:

Tham khảoSửa đổi