Pa Tần, Nậm Pồ

xã thuộc Nậm Pồ

Pa Tần thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

Pa Tần
Hành chính
TỉnhĐiện Biên
Thị xãNậm Pồ
Dân số
Mật độ13 người/km2

Xã Pa Tần được thành lập tháng 3 năm 2006 trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Chà Cang[1].

Năm 2006, xã Pa Tần có 16.670,93 ha diện tích tự nhiên và 2.016 người[1]. Đến tháng 8 năm 2012, xã Pa Tần có 16.472,71 ha diện tích tự nhiên và 2.130 người[2].

Xã Pa Tần nằm ở phía bắc huyện Nậm Pồ. Địa giới hành chính như sau:

Tham khảoSửa đổi