Na Cô Sa thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

Na Cô Sa
Xã Na Cô Sa
Hành chính
VùngTây Bắc Bộ
TỉnhĐiện Biên
HuyệnNậm Pồ
Dân số
Mật độ19 người/km2

Xã Na Cô Sa được thành lập tháng 4 năm 2009 trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Quảng Lâm.

Năm 2009, xã Na Cô Sa có 12.589,4 ha diện tích tự nhiên và 2.367 người[1].

Địa giới hành chính:

Tham khảoSửa đổi