Chà Cang thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.[1][2]

Chà Cang
Hành chính
VùngTây Bắc Bộ
TỉnhĐiện Biên
HuyệnNậm Pồ
Dân số
Mật độ20 người/km2

Xã Chà Cang nằm ở phía Bắc của huyện Nậm Pồ.

Đầu năm 2006, xã Chà Cang có diện tích khoảng 36.220 ha, dân số khoảng 5.600 người. Tháng 3 năm 2006, sau khi điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số để thành lập xã Pa Tần, xã Chà Cang còn 19.549,07 ha diện tích tự nhiên và 3.576 người[3]. Ngày 25 tháng 8 năm 2012, sau khi điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số để thành lập xã Nậm Tin, xã Chà Cang còn 10.865,48 ha diện tích tự nhiên và 2.153 người[4].

Địa giới hành chính xã Chà Cang:

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ Thông tư 47/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư... lập bản đồ tỉnh Điện Biên. Thuky Luat Online, 2016. Truy cập 30/11/2019.
  3. ^ Nghị định số 27/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc thành lập xã thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
  4. ^ Nghị định số 45/NQ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Điện Biên