Dòng Thánh Augustinô Chân Đất

Dòng Thánh Augustinô chân đất (tiếng Latin: Ordo Augustiniensium Discalceatorum - OAD) là một dòng truyền giáo của Giáo hội Công giáo Rôma. Dòng được thành lập do công cuộc cải tổ của Dòng Augustinô (Ordo eremitarum sancti Augustini - OSA). Sứ mạng của hội dòng là "đem con người đến gần Chúa và đem Chúa đến gần con người, nhằm phục vụ Thiên Chúa, Đấng Tối cao trong tinh thần khiêm tốn".

Nguồn gốcSửa đổi

Dòng khai sinh vào ngày 15 tháng 5 năm 1592, nhân kỳ Tổng Công hội Dòng Thánh Augustino (OSA) lần thứ 100, được tổ chức tại Tu viện Thánh Augustino, Rôma. Sắc chỉ "ET QUONIAM SATIS" ấn định việc cải tổ trong tất cả các tu viện của Hội Dòng. Một linh mục Bồ Đào NhaAndrew Diaz, cũng là thành viên của Cộng đoàn Recollect thuộc tu viện Talavera (Tây Ban Nha) được giao nhiệm vụ truyền bá quan điềm dòng tu Augustino cải tổ đến Ý. Ông được cho phép sử dụng tài sản của tu viện Sta, Maria dé Ollivella để thực hiện công cuộc cải cách Dòng Thánh Augustinô.

Với công cuộc cải tổ, Dòng Thánh Augustinô chân đất trở lại với đặc trưng của dòng nguyên thủy và giáo huấn của thánh tổ phụ Augustinô. Dòng ngoài 3 lời khấn Khó Nghèo, Vâng Lời, Khiết Tịnh, còn có thêm một lời khấn thứ tư là Khiêm Nhường.

Sau khi Dòng cải cách tại Ý năm 1592, số linh mục và tu sĩ không ngừng tăng lên, theo thống kê vào giữa những năm 1608-1621 thì số tu sĩ của dòng là 415, năm 1928 là 500, năm 1650 là 800 và cuối thế kỷ 17 con số linh mục và tu sĩ lên tới 2000 và cuối năm 1730 thì lên tới 2050. Ngoài ra, các tu viện Dòng cũng được lập ra rất nhiều nơi khác nhau ở nước Ý và tại châu Âu như Bohemia, Áo, Moravia, Slovenia, Baviera, Slesia.

Trải qua hơn 400 năm phát triển với hoạt động truyền giáo tại nhiều nước trên thế giới, hiện tại dòng có ba tỉnh dòng là Italia, BrasilPhilippin.

Dòng Thánh Augustinô chân đất tại Việt NamSửa đổi

Dòng Thánh Augustinô chân đất tại Việt Nam.[1] Năm 1697, Dòng bắt đầu gởi các nhà thừa sai đến truyền giáo đến châu Á, đặc biệt là Việt NamTrung Quốc. Trong số 22 nhà truyền giáo đầu tiên của Dòng tại Việt Nam có 6 linh mục người Việt là Nicola Đoàn, Augustino Đặng, Giuliano Dụ, Toma Nguyễn, Alipius Khôn, IO. Bono Trụ. Lịch sử Công giáo Việt Nam còn ghi nhận hoạt động của một tu sĩ Dòng người Ý là Giám mục Ilario Costa di Gesu.[2] (1694–1754) tại Đông Đàng Ngoài từ 1737 đến 1754.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi