Dương Đoan Hòa

võ tướng nước Tần cuối thời kỳ Chiến Quốc (Trung Quốc)

Dương Đoan Hòa (楊端和) tướng quân nước Tần cuối thời kỳ Chiến Quốc, sống dưới thời Tần Thủy Hoàng.

Dương Đoan Hòa
楊端和
Tướng lĩnh
Binh nghiệp
Chủ quânTần Thủy Hoàng
Phục vụTần
ThuộcQuân đội nước Tần
Cấp bậcTướng lĩnh
Tham chiếnChiến tranh Tần-Triệu
Thông tin cá nhân
Giới tínhnam
Quốc giaTần
Triều đạiChiến Quốc

Binh nghiệpSửa đổi

Năm 236 TCN, Dương Đoan Hòa cùng Vương Tiễn, Hoàn Xỉ cầm quân tiến đánh đất Nghiệp của nước Triệu. Năm 229 TCN, Dương Đoan Hòa đem quân ở quận Hà Nội vây thành Hàm Đan, năm sau theo chân Vương Tiễn, Khương Hối bình định nước Triệu.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Sử ký Tư Mã Thiên - Tần Thủy Hoàng bản kỷ: "Năm thứ mười tám (năm 229 TCN) phát binh lớn đánh nước Triệu. Vương Tiễn đem quân từ quận Thượng đến đánh lấy huyện Tỉnh Hình. Dương Đoan Hòa đêm quân ở quận Hà Nội đi đánh. Khương Hội đánh nước Triệu. Dương Đoan Hòa vây thành Hàm Đan."