Dương Bảo Sí (chữ Hán: 杨保炽, ? – 443), người dân tộc Đê, thủ lĩnh nước Cừu Trì[1] vào đời Nam Bắc triều, được quân đội Lưu Tống đưa lên ngôi vào năm 442, nhưng ngay đầu năm 443 bị quân đội Bắc Ngụy đánh bại, buộc phải đào tẩu.

Dương Bảo Sí
Thủ lĩnh Cừu Trì
Nhiệm kỳ
442—443
Tiền nhiệmDương Nan Đương
Kế nhiệmDương Văn Đức
Thông tin cá nhân
Mất443
Giới tínhnam
Dân tộcNgười Đê

Cuộc đời và sự nghiệp sửa

Bảo Sí là con trai của thủ lĩnh Dương Huyền (mất năm 429), em trai thủ lĩnh Dương Bảo Tông (bị Dương Nan Đương lật đổ năm 429). Năm 442, quân Tống chiếm Cừu Trì, Nan Đương bỏ chạy, Bảo Sí - khi ấy đang ở chức Kiến tiết tướng quân - theo Nan Đương chạy đến Hàn Hạp (hay Tắc Hạp) thì bị tướng Tống là An tây tham quân Lỗ Thượng Kỳ bắt sống. Tống soái Bùi Phương Minh tạm đặt Bảo Sí làm người đứng đầu nước Cừu Trì. Đầu năm 443, quân Ngụy đánh bại quân Tống, chiếm Cừu Trì, Bảo Sí đào tẩu.

Sử cũ không chép kết cục của Bảo Sí. Tháng 4 ÂL năm 443, người Đê ủng hộ một em trai khác của Bảo Tông là Văn Đức làm Cừu Trì thủ lĩnh. Tháng 7 ÂL, Lưu Tống Văn đế phong tước Vũ Đô vương cho Văn Đức. Nếu Bảo Sí không rơi vào tay quân đội Bắc Ngụy, có lẽ ông cũng không thể sống sót qua khỏi 2 sự kiện trên.

Tham khảo sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Nay là một dải nam bộ Cam Túc
Tiền nhiệm:
Dương Nan Đương
Cừu Trì thủ lĩnh
442 - 443
Kế nhiệm:
Dương Văn Đức