Dương Chân Nhất

Dương Chân Nhất (chữ Hán: 杨真一; 692 - 749), còn gọi Dương Thục phi (杨淑妃) hay Dương tôn sư (杨尊师), biểu tự Chân Nhất[1][2], là một phi tần của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ của triều đại nhà Đường.

Dương Chân Nhất
杨真一
Đường Huyền Tông phi tần
Thông tin chung
Sinh692
Mất26 tháng 4, 749
Cảnh Vân quán, Trường An
An tángNgọc Chân quán
Phu quânĐường Huyền Tông
Tước hiệu[Lương đệ; 良娣]
[Thục phi; 淑妃]
[Tôn sư; 尊师]
Thân phụDương Trừng
Thân mẫu?

Tiểu sửSửa đổi

Dương Chân Nhất là người Hoằng Nông, Hoa Âm thuộc Tứ Xuyên, là gia tộc Hoằng Nông Dương thị có xuất thân từ hoàng tộc nhà Tùy. Tổ 5 đời là Dương Sĩ Quý (杨士贵), là em trai của Quan vương Dương Hùng (杨雄) của nhà Tùy. Cao tổ là Dương Dự (杨誉), làm Thứ sử Phần Châu, tước Tĩnh quốc công (静国公), là nhạc phụ của Ngô vương Lý Khác. Tằng tổ Dương Sùng Kính (杨崇敬), lãnh Khai phủ Nghi đồng Tam ti, tước Trịnh quốc công (郑国公). Tổ phụ Dương Chí Thành (杨志诚), lãnh Sử trì tiết, Thứ sử Thái Châu. Cha là Dương Trừng (杨澂), làm Lang trung của bộ Binh, tước Xương Ninh huyện bá (昌宁县伯), có chú là Dương Thử (杨泚) làm Tả Vũ vệ tướng quân, còn các anh Dương Điểm (杨点), Dương Mặc (杨默), Dương Ảm (杨黯),...

Khoảng năm Tiên Thiên (712 - 713), Dương Chân Nhất lấy thân phận con gái nhà lành làm thiếp của Thái tử Lý Long Cơ, phong làm Lương đệ (良娣), vị trí chỉ sau chính thất Thái tử phi. Khi Lý Long Cơ lên ngôi, vào đầu năm Diên Hòa (712), tháng 10, Thái thượng hoàng Đường Duệ Tông ra chỉ phong Dương Lương đệ làm Thục phi (淑妃), vị trí chỉ sau Quý phi, thuộc một trong Tứ phi chính nhất phẩm. Nguyên Dương Chân Nhất là do Thái Bình công chúa tiến cử, sau khi Thái Bình công chúa thất thế, Dương thị sợ liên can đến công chúa, bèn đích thân xin Lý Long Cơ xuất gia, được y chuẩn.

Năm Thiên Bảo thứ 8 (749), Dương đạo sĩ từ trần ở Cảnh Vân quán (云观薨) tại Trường An, hưởng thọ 58 tuổi.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Nguyên văn trên mộ: "Tôn sư húy Chân Nhất, tự Chân Nhất, Hoằng Nông nhân dã." (尊师讳真一,字真一,弘农人也。)
  2. ^ 雷闻(中国社会科学院 历史研究所 北京100732). 被遗忘的皇妃——新见《唐故淑妃玉真观女道士杨尊师(真一)墓志铭》考释. 华中师范大学学报(人文社会科学版): 138 (简体中文).
  • Sách phong hoàng đế lương đễ Đổng thị đẳng cáo - 册封皇帝良娣董氏等诰
  • Đường cố Thục phi Ngọc Chân quán Nữ đạo sĩ Dương tôn sư mộ chí minh tịnh tự - 唐故淑妃玉真观女道士杨尊师墓志铭并序