Dương Hoàng Hương (sinh ngày 5 tháng 11 năm 1970) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Phú Thọ.[1] Hiện tại, ông là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Cẩm Khê, Phú Thọ.

Tiểu sửSửa đổi

Ông quê ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

Ngày sinh: 5/11/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Luật, Thạc sỹ kinh tế phát triển

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ khóa XIII(kiêm nhiệm),Ủy viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Huyện ủy Cẩm Khê, thị trấn Lâm Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Ngày vào đảng: 28/6/1997

Nơi ứng cử: Phú Thọ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi