Dịch chuyển đỏ do hấp dẫn

Dịch chuyển đỏ là sự dịch chuyển màu của quang phổ theo xu hướng đỏ hơn dưới tác dụng của lưc hấp dẫn, là hệ quả của Hiệu ứng Doppler. Dịch chuyển đỏ nói chung là khi vật phát sóng dịch chuyển ra xa khỏi nơi nhận sóng, thì mỗi lẫn vật phát sóng phát ra một bước sóng thì nó lại ở vị trí cách vật thu sóng xa hơn một khoảng so với lần phát ra đỉnh sóng trước, do đó khiến bước sóng dài ra, quang phổ đỏ hơn (do bước sóng ánh sáng càng dài thì ánh sáng càng đỏ). Tương tự, dịch chuyển đỏ do hấp dẫn là hiện tượng lực hấp dẫn kéo dài các bước sóng ra, làm quang phổ dịch chuyển về phía đỏ.

Tham khảoSửa đổi