Trong vật lý học, bức xạ, hay phát xạ, là sự lan tỏa hoặc truyền dẫn năng lượng dưới dạng sóng hoặc hạt phân tử qua không gian hoặc thông qua môi trường dẫn.

Bức xạ bao gồm:

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi