Bức xạ ion hóa

Bức xạ ion hóa là kiểu phóng xạ bao gồm các hạt mang đủ động năng riêng để giải phóng electron từ một nguyên tử hoặc phân tử, để ion hóa nó.[1] Phóng xạ ion hóa được tạo ra trong các phản ứng hạt nhân, hoặc bằng phương pháp tự nhiên hay nhân tạo, ở nhiệt độ rất cao (như thải plasma hoặc vành nhật hoa của Mặt Trời), qua việc sản sinh ra các hạt năng lượng rất cao trong các máy gia tốc hạt, hoặc do sự gia tốc của các hạt tích điện bằng các trường điện từ bởi các quá trình tự nhiên, từ sét đến các vụ nổ siêu tân tinh.

Tham khảo khách quanSửa đổi

  1. ^ M. Satake & Y. Mido, M. S. Sethi, S. A. Iqbal, H. Yasuhira, S. Tagauchi (1997). Environmental Toxicology. Discovery Publishing House. tr. 207. ISBN 8171413501.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)

Liên kết ngoàiSửa đổi