Mở trình đơn chính

Cuộc đờiSửa đổi

Dụ Phong sinh năm Càn Long thứ 34 (1769), trong gia tộc Ái Tân Giác La (爱新觉罗). Ông là con trai trưởng của Dự Lương Thân vương Tu Linh (修齡), mẹ ông là Đích Phúc tấn Phú Sát thị (富察氏).

Năm Càn Long thứ 52 (1787), phụ thân ông qua đời, nên ông được thế tập tước vị Dự Thân vương (豫親王) đời thứ 8.

Năm Gia Khánh thứ 18 (1813), sự kiện Thiên Lý giáo xảy ra, thuộc hạ của ông do có tham gia vào khởi nghĩa nên ông bị hạch tội mà bị đoạt tước. Tước vị sẽ do tam đệ Dụ Hưng (裕兴) thế tập.

Năm Đạo Quang thứ 13 (1833), ông qua đời, thọ 64 tuổi.

Gia đìnhSửa đổi

Đích Phúc tấnSửa đổi

Thứ thiếpSửa đổi

  • Vương thị (王氏).

Hậu duệSửa đổi

Con trai [1]Sửa đổi

  1. Cần Trì (勤池), con của Đích Phúc tấn Phú Sát thị.
  2. Thiện Trưng (善徵), con của Đích Phúc tấn Phú Sát thị.
  3. Thiện Hân (善欣), con của Đích Phúc tấn Phú Sát thị.
  4. Thiện Tuần (善循), con của Thứ thiếp Vương thị.

Tham khảoSửa đổi